Durwen restcapaciteit calculator

Durwen restcapaciteit calculator

Indicatieve berekening van de restcapaciteit voor de combinatie van heftruck en voorzetapparatuur.

Belangrijk!

  • Deze berekening wordt alleen gebruikt ter indicatie.
  • Er wordt geen rekening gehouden met verminderingen van het laadvermogen, bijvoorbeeld bij hogere hefhoogtes en sideshiftslag.
  • Een bindende berekening van het restdraagvermogen en de controle van de stabiliteit voor combinaties van voorzetapparaat/vorkheftruck kan alleen worden uitgevoerd door de fabrikant van de heftruck.
  • Het laadvermogen en de ISO-klasse van de vorkheftruck moeten overeenkomen met de gegevens van het aanbouwdeel.
  • Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor drukfouten, technische wijzigingen en vergissingen.
  • De illustraties zijn vergelijkbaar. Elke elektronische verveelvoudiging is alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.